Úprava plochy a výkop základů

V Olomouci – Slavoníně jsme provedli jednoduchou úpravu plochy a vykopali základy rodinného domu.

Podle pracovního prostoru stroje jsme rozvrhli postup práce a začali skrývkou ornice. Zvolili jsme kombinaci bagru Kubota U48-4 a nákladního auta, díky čemuž jsme efektivně využili čas. Otočný pásový bagr jsme na stavbu dovezli na kontejneru nákladního vozu. Kontejner se dá následně využít na nakládku a odvoz zeminy.

Dokonale rovné plochy jsme dosáhli svahovací lopatou. Po dokončení skrývky strojník vyměnil lopatu na šířku 40 a 60 cm na vnitřní pasy a následoval samotný výkop základů. Po dokopání a zarovnání byly základové pasy připraveny k zalití betonem.