Retenční nádrže na vodu

Co je retenční nádrž?

Retenční nádrže zadržují dešťovou vodu, kterou pak můžete využít například na splachování, mytí a praní, do bazénu nebo k zalévání zahrady. 

Nabízíme

  1. Čistírny odpadních vod BS
  2. Jímky a žumpy k obetonování
  3. Jímky a žumpy samonosné
  4. Jímky pro čerpací stanice
  5. Vodoměrné šachty

Atypické rozměry a tvary jsme schopni vyrobit a dodat na Vaše přání. Součástí dodávky produktu je také atest o výrobku!

Retenční nádrže


Čistírny odpadních vod BS

Slouží k čištění odpadních vod z domácností, hotelů a dalších provozoven a objektů.

Všechny námi nabízené čistírny jsou v samonosném provedení (umístěny mimo pojezdové plochy a místa s výskytem spodní vody) a jejich součástí je vstupní nástavec o výšce 0,5 m, přikrytý plastovým poklopem, dmychadlo a zaváděcí dávka baterií.

Ceník čistíren BS

Automatický kalojem – u této varianty dochází bez zásahu obsluhy k automatickému odkalování odumřelých bakterií z aktivační části čističky do samostatného kalojemu, který vystačí dle zátěže až 5 let.

Integrovaná filtrace –  dochází k terciárnímu dočištění vody. Vhodné řešení při  používání vody např. na zálivku, mytí aut apod.


Jímky a žumpy k obetonování

Zachycují odpadní a dešťovou vodu. Všechny níže nabízené nádrže jsou určeny k obetonování, díky čemuž nádrž poslouží jako izolace.ƒ Součástí každé jímky je vstupní otvor o průměru 0,6 m a výšce 0,5 m a jsou přikryty plastovým poklopem. ƒNádrže nejsou určeny do míst s výskytem tlaku okolní vody.

Ceník jímek k obetonování


Jímky a žumpy samonosné

Samonosné jímky a žumpy se umisťují mimo pojezdové plochy a místa s výskytem spodní vody. Tvar nádže je válcovitý. Součástí každé jímky je vstupní otvor o průměru 0,6 m a výšce 0,5 m a jsou přikryty plastovým poklopem.

Ceník samonosných jímek


Jímky pro čerpací stanice

Tyto jímky slouží pro přečerpávání odpadních a dešťových vod z domácností, provozoven neb obcí či měst do gravitační nebo tlakové kanalizace. Všechny jímky pro čerpací stanice jsou v samonosném provedení (umístěny mimo pojezdové plochy a místa s výskytem spodní vody) a jejich součástí je vstupní otvor o průměru 0,6 m a výšce 0,5 m a jsou přikryty plastovým poklopem.

Čerpací  stanice  jsme  schopni  navrhnout  přesně  na  míru  a  dimenzovat  přesně podle vašich požadavků.

Ceník jímek pro čerpací stanice


Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou nádoby, které se používají k umístění vodoměru pod úroveň terénu. Tyto šachty je možné použít pro uložení čerpadel a filtraci ke studnám a bazénům. Šachty jsou vybaveny žebříkem a vodotěsnými prostupy pro potrubí. Všechny šachty jsou v samonosném  provedení (umístěny mimo pojezdové plochy a místa s výskytem spodní vody) a jejich součástí je vstupní otvor o průměru 0,6 m a výšce 0,3 m a jsou přikryty plastovým poklopem.

Ceník vodoměrných šachet