Prodej a dovoz písku a štěrku

Prodáváme a dovážíme písky, štěrky, beton, recykláty a další sypký stavebního materiál k širokému použití na stavbách i do zahrad.

Nabízíme tyto frakce písku:

Křemičitý písek

Vhodný na zásypy zámkové betonové dlažby a pro použití
na hřiště na volejbal.
Frakce: 0–1.

Kopaný písek

Ideální jako přísada omítek a malt a do dětských pískovišť.
Frakce: 0–2 Bzenec a Drnovice, 0–4 Ondratice.

Těžené kamenivo z pískoven

K použití jako plnivo betonu.
Frakce: 0–4, 0–16, 0–22.

Drcené kamenivo z lomu

Vhodné k použití na podklady cest.
Frakce: 0–32, 4–8, 8–16, 16–32, 32–64.

Kačírek z pískoven praný a nepraný

Používá se na obsypy okolo domu, k vyrovnání terénních nerovností, na dna zahradních jezírek.
Frakce praný: 4–8, 8–16, 11–22, 16–22
Frakce nepraný: 32–63.

Drcené kamenivo z lomu

Na zásypy vodovodu a kanalizace.
Frakce: šotolina.

Recykláty

Tříděný asfaltový
Netříděný asfaltový
0-70 betonový
0-10 cihelný
10-40 cihelný
40-90 cihelný
zemina