Úprava plochy pro výkop základů Olomouc – Nemilany

V Olomouci – Nemilanech jsme udělali úpravu plochy pro výkop základů pro rodinný dům. Práce jsme provedli strojem Kubota KX 057-4 a čelním nakladačem JCB 406 – tuto kombinaci se využíváme při práci v těsném prostoru nebo při větším rozsahu prací.

Svahovcí lopatou na stroji Kubota jsme udělali skrývku ornice, kterou jsme převáželi nakladačem na druhou stranu pozemku, aby se udělal prostor pro vytyčení základů.

Jakmile byly základy vytyčeny, tak jsme na Kubotě vyměnili svahovací lopatu za lopatu o šířce 30cm a začali kopat základové pasy.

Rovná plocha s vykopanými pásy byla připravena pro zalití betonem.