Úprava vjezdu

Otočným pásovým bagrem Kubota jsme pracovali lopatou v šířce 60 cm a svahovací lopatou. Z důvodu malého prostoru na pracovišti jsme zeminu s cihlami, kamenivem a velkými kameny ihned odváželi na skládku.

Na perfektně připravený výkop jsme položili geotextilii, na kterou jsme rozprostřeli kamenivo ve frakci 16–32 mm. Nejtěžší částí bylo vykopání okraje, který se dodělal svahovací lopatou, a nakonec se po celé ploše postupně roztáhl štěrk do potřebné výšky.