Výkop bazénu

Výkop jámy, do které se poté vloží bazénové pouzdro, je komplikovaný, obzvlášť v místech, kde není moc prostoru. Proto jsme v tomto případě zvolili otočný pásový bagr Kubota, pro který to s naším strojníkem není žádnou překážkou.

Výkop bazénu jsme provedli pomocí svahovací lopaty a vykopanou hlínu odváželi kontejnerem nákladním autem značky Volvo.

Po výkopu jsme na dno bazénu rozprostřeli štěrk frakce 16–32 mm a celou plochu následně zalili betonem.