Florcenter: Zpevnění plochy

Ve Florcenter v olomoucké Holici jsme zpevňovali plochu. Práce jsme prováděli jak venkovní, tak vnitřní.

Do skleníku se nevlezla Kubota, proto jsme pro tuto práci použili stroj UNC 750, s nímž se dá jednoduše manipulovat na velmi malém prostoru.

Prvním úkolem byla skývka cca 10 centrimetrů hlíny, kterou jsme odvezli a položili geotextilii. Následně jsme navozili štěrk 0-32, který se zpevnil vibrační deskou Wacker DPU 6055 H.

Na venkovní části jsme provedli skrývku ornice pomocí otočeného pásového bagru Kubota U48-4. Plochu jsme připravili do určité výšky pro budoucí využití.